Σολιδάκη Μαρία

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 28210 44873
  • Κινητό: 6932 321480
  • e-mail: solidakinar@yahoo.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη