Καρακίτσου Γεωργία

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2825031041
  • Κινητό: 6973040145
  • e-mail: g_karakitsou@icloud.com

Το παιδιατρείο στο χάρτη