Δακανάλη Ιωάννα

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 28310 57444
  • Κινητό: 6972 217505
  • e-mail: idakanal@pathfinder.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη