Βιδάκης Δημήτριος

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 28310 27444
  • Κινητό: 6944 514352
  • e-mail: d.vidakis@gmail.com

Το παιδιατρείο στο χάρτη