Χρηστάκη Μαρία

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2813017795
  • Κινητό: 6947609013
  • e-mail: mar_christaki@yahoo.gr
  • Ιστότοπος: www.paidiatros-christaki.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη