Χαρωνίτη Ιωάννα

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 313943
  • Κινητό: 6945 994308
  • e-mail: ieharoniti@yahoo.com

Το παιδιατρείο στο χάρτη