Παπαδημητροπούλου Μαρία

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 341554
  • Κινητό: 6947 102873
  • e-mail: -

Το παιδιατρείο στο χάρτη