Παπαδημητρίου Ειρήνη

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 721102
  • Κινητό: 6989 202722
  • e-mail: eirinioaoadim@gmail.com

Το παιδιατρείο στο χάρτη