Μητσάκη Μαρίνα

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 343709
  • Κινητό: 6976 438081
  • e-mail: minasmavroudis@pathfinder.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη