Μανίκα Δέσποινα

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 823686
  • Κινητό: 6972 076863
  • e-mail: manika_ped@gmail.com

Το παιδιατρείο στο χάρτη