Καραντινός Γεώργιος

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 288410
  • Κινητό: 6944 546299
  • e-mail: gikarantinos@yahoo.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη