Τσερλεντάκη Αικατερίνη

Περισσότερες πληροφορίες
  • Τηλέφωνο: 2810 212141
  • Κινητό: 6942 846780
  • e-mail: palamidi@otenet.gr

Το παιδιατρείο στο χάρτη